10-jarige aansprakelijkheid – wat betekent dit?

1 december 2019

Wie een woning laat bouwen of renoveren, geniet van een 10-jarige bescherming tegen ernstige constructiefouten. Zoals een dak dat na enkele maanden doorbuigt of opstijgend vocht in de muren.

Binnen deze termijn kan de architect of aannemer aansprakelijk worden gesteld.

Welke gebreken tellen mee?

Bouwspecialisten zoals aannemers, studiebureaus en architecten zijn verantwoordelijk voor ernstige fouten op het vlak van stabiliteit, stevigheid en waterdichtheid.

Welke gebreken tellen niet mee?

Problemen door het slecht onderhoud van de woning zijn de verantwoordelijkheid van de bewoner. Deze herstelkosten behoren niet tot de 10-jarige aansprakelijkheid.

Kleine gebreken tellen ook niet mee. Een vloertegel die niet goed ligt of een raamkruk met een afwijkende kleur worden bijvoorbeeld niet als ernstig aanzien.

Op welke gebouwen is dit van toepassing?

De 10-jarige aansprakelijkheid geldt voor:

  • Gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • Werken waarvoor een architect verplicht is

Wie wordt aansprakelijk gesteld?

Wie aansprakelijk is, hangt af van het moment waarop de constructiefout ontstaat:

  • De architect of ingenieur is aansprakelijk voor ontwerpfouten
  • De aannemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten

Vanaf wanneer start de looptijd?

De 10-jarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de oplevering. Een verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

Wet Peeters-Borsus

Sinds 1 juli 2018 geldt de wet Peeters-Borsus. Die zegt dat alle dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn een verzekering af te sluiten voor hun 10-jarige aansprakelijkheid.

Dit zorgt voor een betere bescherming van de bouwheer. Zelfs indien de aannemer failliet gaat, heb je dankzij deze wet toch recht op een schadevergoeding.

Wet Breyne

Daarnaast is er nog de wet Breyne. Die is voor toepassing op sleutel-op-de-deur projecten. Deze wet regelt onder andere de hoogte van het voorschot, de betalingsmodaliteiten, de oplevering, enz. Ze bevat ook strenge aansprakelijkheidsregels.